Kunst, een zichtbare investering

©opyright

Ik ben aangesloten bij de Stichting Pictoright

In de in 1912 tot stand gekomen Auteurswet is vastgelegd dat uitsluitend de maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst, of diens wettelijke erfgenamen, het recht hebben het werk openbaar te maken (te publiceren) of te verveelvoudigen (te reproduceren).
Als iemand anders dan de maker zelf het werk wil gebruiken, is de gebruiker wettelijk verplicht de maker hiervoor toestemming te vragen. Alleen de maker, of diens erven, kunnen die toestemming geven. Aan het gebruik kan de maker financiële voorwaarden verbinden.

Reproductierecht is een exclusief recht omdat dit recht uitsluitend de maker toebehoort. Anderen mogen het werk, in welke vorm dan ook, niet zonder toestemming van de maker reproduceren en publiceren.

Reproductierecht is tegelijkertijd een verbodsrecht omdat de maker anderen kan verbieden zijn werk te exploiteren. Aan de andere kant biedt het de maker de gelegenheid aan toestemming financiële en andere voorwaarden te verbinden.


 http://www.pictoright.nl/index.html

Terug
UA-5185101-1